Mantelzorgpremie opgetrokken

In Vlaanderen zetten meer dan 600.000 mantelzorgers zich vrijwillig in voor een familielid, vriend of buur die ziek is of hulp nodig heeft. Ze zijn, naast de professionele zorg, een onmisbare schakel in onze samenleving. Daarom voerde het gemeentebestuur van Holsbeek in 2011 een mantelzorgpemie voor een bedrag van 50 euro in, als teken van appreciatie en waardering.


"Onze bevolking wordt steeds ouder en bijgevolg zorgbehoevender. Omdat het belangrijk is dat mensen zolang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen, wordt de mantelzorg dan ook steeds belangrijker. Daarom stelde Adry Godts, OCMW-raadslid voor sp.a Holsbeek, voor om het bedrag op te trekken naar een jaarlijkse premie van 75 euro. Wij wensen hen op die manier extra te bedanken voor het vrijwillig engagement dat zij op zich nemen", klinkt het bij de gemeente Holsbeek. (ADPW)