"Zonder hen waren we ons huis kwijt"

MEDEWERKERS LOONWERKEN LISSENS BESTRIJDEN WONINGBRAND MET EIGEN WATERKAR

Het team van Lissens met de waterkar die ze gebruikten om de vlammen te lijf te gaan.
Sven Ponsaerts Het team van Lissens met de waterkar die ze gebruikten om de vlammen te lijf te gaan.
De helden van de dag waren wellicht de medewerkers van Loonwerken Agro Lissens uit Kortrijk-Dutsel (Holsbeek). Zij twijfelden niet toen twee woningen langs de Bruul in vlammen dreigden op te gaan. Met hun waterkar begonnen ze de bluswerken. 20.000 liter water later diende de brandweer enkel na te blussen.

"Ik was net op het bedrijf aangekomen toen ik de grote rookontwikkeling enkele huizen verderop zag", vertelt David Laeveren (36), die de brand zondagavond omstreeks 20 uur als een van de eersten opmerkte. "Ik heb meteen mijn collega's gebeld die een vijftal kilometer verderop met een beerkar water uit een beek aan het trekken waren. 'Meteen komen, nu!', droeg ik hen op, ook al was de waterkar nog maar voor driekwart vol. Om zeker geen tijd te verliezen, heb ik ze zelfs opgedragen om een eenrichtingsstraat in de verkeerde richting te nemen. Nood breekt wet." Om plaats te maken, trok Laeveren ondertussen samen met een buur een geparkeerde wagen van de oprit. "Met een bestelwagen, treklint én een vijftal duwers is ons dat gelukt. Op die manier raakten we met de waterkar achterwaarts tot bij het vuur." Met een waterstraal rechtstreeks vanuit het drukvat bestreden David en zijn collega's de meterhoge vlammen. "Tijd om een darm aan te sluiten, was er niet. De pakweg 20.000 liter die we hadden, ging er zo goed als volledig door. Maar toen de brandweer minstens een tiental minuten later arriveerde, was het vuur wel zo goed als gedoofd. Ze moesten eigenlijk enkel nog nablussen. Maar zonder onze tussenkomst hadden beide huizen ongetwijfeld in brand gestaan."

De brand woedde hevig. Het mag wel duidelijk zijn dat de medewerkers erger hebben voorkomen.
Sven Ponsaerts De brand woedde hevig. Het mag wel duidelijk zijn dat de medewerkers erger hebben voorkomen.

Veel volk stond te filmen

Door het doortastend optreden van de loonwerkers bleef de schade vooral beperkt tot twee verkoolde tuinhuizen, een verwoeste terrasoversteek en zwartgeblakerde bomen. Zelf vindt Laeveren hun actie echter niet zo bijzonder. "Op dat moment mag je niet te veel nadenken, maar moet je direct beslissingen nemen. Want er stond wel een pak volk vanop straat te kijken én te filmen, maar niemand die ook actie ondernam... Gelukkig wordt er in onze stiel altijd iets meer gedurfd..."

Door het doortastend optreden van de mannen van Loonwerken Lissens diende de brandweer bijna uitsluitend na te blussen.
Sven Ponsaerts Door het doortastend optreden van de mannen van Loonwerken Lissens diende de brandweer bijna uitsluitend na te blussen.

Collega geholpen

Bewoner Hans Vanderaspoilden (26), die toevallig eveneens bij Lissens werkt, is zijn collega's vanzelfsprekend enorm dankbaar. "Ook ik was voor Lissens op Rock Werchter aan het werk, toen ik telefoon kreeg van David: 'Hans, het brandt bij jullie. Maar we zijn al aan het blussen, en de brandweer is onderweg...'. De brandweer heeft het 's anderendaags nogmaals bevestigd: als die mannen het voorbereidend werk niet hadden gedaan, of vijf minuten later waren begonnen, was dit helemaal anders afgelopen. Ook mijn ouders en onze buren, waar de schade veel groter is, zijn zich daar zéér bewust van..."


Het was voor de familie Vanderaspoilden trouwens een dubbele pechweek. Moeder en gemeenteraadsvoorzitter Ann Spaepen was één van de zwaarst gewonde slachtoffers van het ongeval een week eerder waarbij een trap waarop 14 CD&V-politici stonden instortte. De voormalige schepen kon pas dinsdag het ziekenhuis verlaten.


De oorzaak van de brand ligt bij koolresten afkomstig van een vuurschaal die een avond eerder in een GFT-bak werden gedropt en de plastic container in vlam zetten.