Protest tegen uitbreiding bedrijventerrein

BOEREN EN BUURTBEWONERS DIENEN BEZWAREN IN

Buurtbewoners kregen gisteravond op een infomoment uitleg over de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein.
Mine Dalemans Buurtbewoners kregen gisteravond op een infomoment uitleg over de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein.
Tientallen boeren en huishoudens tekenen protest aan tegen de forse uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein in Hoeselt. Het plan werd gisteren in de vooravond voor de tweede keer in twee jaar tijd toegelicht op een infomarkt in het gemeentehuis.

De gemeente ziet z'n bestaand regionaal bedrijventerrein van 35 hectare uitgebreid met bijna 25 hectare. Het ruimtelijk uitvoeringsplan is opgemaakt en al voorlopig goedgekeurd. Maar er is veel protest van omwonenden. "Nu kijk ik nog uit op de velden, en ik geniet van de rust", zegt Denis Kravtschenko. "Moet ik straks tegen hoge betonnen hallen aankijken?"


Ook boeren die in het gebied langs de E313- autoweg grond pachten of in eigendom bewerken, vrezen hun percelen geheel of gedeeltelijk kwijt te raken. "Met dit plan maken ze m'n thuis kapot", zegt Marie-Jeanne Festjens, één van de gedupeerden van de uitbreiding. "Het valt me emotioneel zwaar. Bij de invoering van de ruilverkaveling werden grote stukken grond bij elkaar gelegd rond boerderijen. Maar met dit plan vrezen de boeren goeie vruchtbare grond te moeten inleveren."


Dat Hoeselt 25 hectare extra industrieterrein krijgt, is het gevolg van het 'strategisch actieplan in het kwadraat' (SALK) dat voor Limburg werd opgesteld naar aanlediing van de sluiting van de Fordfabriek. SALK is nu volop in uitvoering. "Een studie gaf aan dat er nog nood is aan bijkomende terreinen voor industrie", zegt gedeputeerde van ruimtelijke ordening Inge Moors. Hoeselt, Houthalen-Helchteren en Opglabbeek zijn hiervoor als enige Limburgse gemeenten uitgekozen. "We willen ruimte creeëren om bedrijven de kansen te geven door te groeien of nieuwe activiteiten op te kunnen starten."

Burgemeester Werner Raskin (rechts) en schepen Bert Vertessen bij een van de infoborden.
Mine Dalemans Burgemeester Werner Raskin (rechts) en schepen Bert Vertessen bij een van de infoborden.

Petitie

Boeren en omwonenden van het toekomstig regionaal bedrijventerrein organiseren zich. Ze gaan schriftelijk hun bezwaren overmaken aan het provinciebestuur (dat kan nog tot en met 29 september). Momenteel wordt in de buurt ook een petitie gehouden die nog loopt maar nu al meer dan 300 handtekeningen heeft opgeleverd.


"Waarom laat men het niet zoals het vandaag is", horen we bij gedupeerden. "Met dit plan dreigt het evenwicht tussen landbouw, industrie en bewoning verstoord te raken. We vrezen voor geurhinder, waardevermidering van huizen, geluidsoverlast en bijkomend verkeer van vrachtwagens."

Groene buffer

Het provinciebestuur hield mei 2015 al een eerste infomarkt over de uitbreiding, nu is de tweede achter de rug. "We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de bezwaren van omwonenden en landbouwers", aldus Moors. "Zo hebben we het gebied sterk ingeperkt. We leggen een voldoende groene buffer aan. We voorzien een veilige en nieuwe fietsverbinding tussen Bilzen en Hoesel."


"Dat Hoeselt een tweede regionaal bedrijventerrein bekomt, is een goeie zaak voor de werkgelegenheid", stelde burgemeester Werner Raskin (Open Vld). "Er komen meer dan 300 nieuwe jobs bij. Tot nog toe hebben zich al 20 bedrijven gemeld: 20 daarvan willen een nieuw bedrijf bouwen, de anderen willen hun bestaande zaak utibreiden. "Het zwaar verkeer mag in geen geval door de Nederparochie. Alle vrachtwagens worden naar de N730 en de E313 afgeleid. Het verkeer wordt ook gescheiden van de fietsers onder wie heel wat schoolgaande jeugd. Ook zal een buffer van 25 meter tussen de industrie en de woningen aangelegd worden."