Vandenput tweede plaats op kamerlijst

Foto Baert
Burgemeester Tim Vandenput van Hoeilaart staat op een verkiesbare tweede plaats op de Open VLD-lijst voor de Kamer. De lijsten voor Vlaams-Brabant werden afgelopen zaterdag goedgekeurd door de regionale bestuursleden.

Tim Vandenput is blij met de erkenning van zijn partij, maar wil meteen één zaak duidelijk stellen: "Ik blijf zeker burgemeester van Hoeilaart, ook als ik eventueel word verkozen." Voor Vandenput is het de eerste maal dat hij zich nationaal verkiesbaar stelt. Als tweede op de lijst, is de burgemeester vrij zeker van een mandaat. Is Vandenput echter niet een nobele onbekende buiten zijn dorpsgrenzen? "Ik ben al vele jaren actief in de coulissen van de partij. De eerste jaren ging al mijn aandacht naar Hoeilaart omdat dit absoluut nodig was. Later heb ik me ook op provinciaal niveau proberen te onderscheiden. Mijn tweede plaats past dan ook helemaal in de liberale gedachte. De partij wil nieuwe jonge mensen een kans geven. Mensen moeten kansen krijgen, dat is waar de partij voor staat", zegt Vandenput.


"Ik hoop dat ik na 25 mei mijn dorp en onze regio nog meer van dienst zijn. Dossiers zoals verkeer, energie, fiscaliteit en het Zoniënwoud hebben een dagdagelijkse invloed op alle burgers in de Druivenstreek. Enkel door de drie Gewesten te laten samenwerken kunnen hier problemen zoals files en sluipverkeer duurzaam worden opgelost. Het is dus belangrijk dat lokale politici deze regio kunnen vertegenwoordigen op federaal en gewestelijk vlak", eindigt Tim Vandenput.


Naast Tim Vandenput werden ook de burgemeester van Huldenberg Danny Vangoidtsenhoven en de voorzitter van de gemeenteraad Dirk Devroey voorgesteld als nieuwe kandidaten. Beide mandatarissen stellen zich verkiesbaar voor het Vlaams Parlement. Dirk Devroey zal de lijst duwen. " Vanuit mijn professionele ervaring als professor huisartsgeneeskunde wil ik een bijdrage leveren op gebied van gezondheidszorg bij dossiers zoals de wachtlijsten", besluit Dirk Devroey. (DLO)