Dreigend tekort aan kinderopvang wordt in de kiem gesmoord

NIEUWE KRIBBE EN STARTPREMIE VOOR ONTHAALOUDERS

Schepen van Kinderopvang Eva De Bleeker bij de huidige crèche in de wijk Solheide.
Foto Baert Schepen van Kinderopvang Eva De Bleeker bij de huidige crèche in de wijk Solheide.
Een nieuwe gemeentelijke kribbe met dertien plaatsen, en een startpremie voor onthaalouders: zo wil Hoeilaart het dreigende tekort aan kinderopvangplaatsen counteren. De ingrepen zijn noodzakelijk omdat enkele onthaalouders de pensioengerechtigde leeftijd naderen.

Momenteel kampt Hoeilaart nog niet met een tekort aan opvangplaatsen voor baby's en peuters - integendeel. "Op papier hebben we vrij veel plaatsen", knikt schepen van Kinderopvang Eva De Bleeker (Open Vld). "Maar in de praktijk is het ietwat anders. Onze gemeente telt namelijk enkele oudere onthaalouders, en die vullen niet alle plaatsen in die ze op papier hebben. Bovendien bereiken die onthaalouders weldra de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor het aanbod dreigt te slinken. Aangezien de vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvangplaatsen in onze gemeente wel blijft stijgen, zou dit in de toekomst wel eens problemen kunnen opleveren. Daarom kiezen we nu voor enkele maatregelen om de trend te keren."


Zo start de gemeente in de loop van volgend jaar met de bouw van de nieuwe gemeentelijke kribbe op de site van het oude rusthuis, naast het huidige woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe. "Die zal de bestaande crèche in de wijk Solheide vervangen", gaat De Bleeker verder. "Het huidige gebouw voldoet niet langer aan de normen, en is op energievlak een ramp. In de nieuwe kribbe zal plaats zijn voor 36 kinderen - 13 meer dan vandaag. De bouw van het kinderdagverblijf zal ongeveer een jaar in beslag nemen."

500 euro startpremie

Een tweede maatregel om het dreigende tekort aan opvangplaatsen te counteren, is de lancering van een startpremie voor zelfstandige onthaalouders. Per plaats die gecreëerd wordt in een bestaand of nieuw opvanggezin, of in een groepsopvanginitiatief, zal de inrichter een bedrag van 500 euro ontvangen. "Omdat de gemeente in het bijzonder streeft naar betaalbare kinderopvang, wordt dit zelfs opgetrokken tot 750 euro indien de dagprijs bepaald wordt op basis van het gezinsinkomen", onderstreept Steven Coppens, voorzitter van de gemeenteraad.


"Zo willen we mensen die al langer spelen met het idee om met een kinderopvang te beginnen, stimuleren om die stap ook te zetten", pikt schepen De Bleeker in. "Daarnaast krijgt elk opvanginitiatief een jaarlijkse premie van 140 tot 200 euro voor de aankoop van speelgoed en ander materiaal, en organiseren we via de gemeente opleidingen en infosessies voor de onthaalouders. Weldra richten we ook een Lokaal Loket Kinderopvang op, waar alle informatie over de verschillende opvanginitiatieven in Hoeilaart verzameld wordt. Zo kunnen ouders op een efficiënte wijze een geschikte plaats voor hun kinderen vinden."