Werken in ruilverkaveling Willebringen

Het ruilverkavelingcomité Willebringen heeft aan de gemeente Hoegaarden een bijdrage gevraagd om werken uit te voeren aan de Molenstraat in Meldert.

In totaal kosten de werken 122.228 euro, waarvan Hoegaarden 44.198 euro zal bijdragen. "De Molenstraat - van aan de Galg tot aan de molen - is in slechte staat. Dit dossier werd binnen de ruilverkaveling naar voor geschoven, vandaar dat wij nu al onze tussenkomst moeten goedkeuren", aldus burgemeester Jean-Pierre Tavernierns (CD&V).


In het kader van de ruilverkaveling Willebringen worden er wachtbekkens aangelegd aan de Overhem en aan de Doornestraat. Daar moet de gemeente Hoegaarden tussenkomen in de beplanting. Dat zal de gemeente maar 563,22 euro kosten.


Nog in de ruilverkaveling Willebringen wordt onderzocht welke wegen blijven en welke verdwijnen.