Gemeenteraad buigt zich over toekomst kerken

Monumentenwacht inspecteert de Sint-Gorgoniuskerk.
Foto RV Monumentenwacht inspecteert de Sint-Gorgoniuskerk.
In de pastorale zone Hoegaarden werd door het Centraal Kerkbestuur, en met medewerking van het gemeentebestuur, een werkgroep opgericht voor het opstellen van het gemeentelijk kerkenbeleidsplan. De gemeenteraad buigt zich nu over dit kerkenplan op de raadszitting van dinsdag 12 september. Ook de kunsthistorische waarde van de gebouwen wordt hierin onderzocht.

Volgens dit plan komt de Sint-Gorgoniuskerk in Hoegaarden in aanmerking voor verder gebruik voor liturgie en kan ze fungeren als centrumkerk voor de andere parochies. Het gebouw zal occasioneel gebruikt worden voor kunsthistorische rondleidingen, concerten, voordrachten of tijdelijke tentoonstellingen. Ook de kerk van Sint-Jan Hoxem zal voor erediensten behouden blijven. Daarnaast worden dopen en huwelijken op het grondgebied van Hoegaarden zoveel mogelijk in deze kerk gehouden. Indien in de toekomst de liturgische functie zou wegvallen zal een stuurgroep moeten uitzoeken wat kan: zaal voor lezingen, recepties, kleine feesten... De Sint-Niklaaskerk van Outgaarden blijft de komende vijf jaar zeker behouden voor erediensten, huwelijken en dopen. Na vijf jaar is er mogelijk nog tweemaal per maand een viering. Op dit ogenblik worden de wekelijkse misvieringen nog door ongeveer 25 mensen gevolgd. Vanaf 2018 wordt een stuurgroep opgericht om te zien hoe het verder moet. De Sint-Catharinakapel van Hauthem wordt niet meer gebruikt voor eredienst. De kapel is in de zomer wel opengesteld voor toeristen. Aangezien het gebouw zeer klein is, is een herbestemming niet gemakelijk. De Sint-Ermelindiskerk van Meldert tenslotte telt op dit ogenblik nog één viering op zondag met 30 tot 90 kerkgangers, en ook nog eucharistievieringen in de week, in de Sint-Ermelindiskapel, met 5 tot 10 aanwezigen. Per jaar worden gemiddeld 7 uitvaarten, 1 huwelijk en 3 doopvieringen geteld. Men zou deze kerk willen behouden als processie- en bedevaartkerk. Zowel de kerk als de kapel zouden deels een museumfunctie krijgen. Die mag echter de capaciteit van de kerk niet beperken. Ook hier is de oprichting van een stuurgroep aangewezen. (HCH)