Functies gemeenteambtenaren Bart en Pieter krijgen nieuwe naam

Foto RV

Gemeentesecretaris Bart Hendrix wordt 'algemeen directeur' en Pieter Hendrix, de financieel beheerder, wordt 'financieel directeur'. Het nieuwe decreet lokaal bestuur wijzigt immers de functiebenaming. In Hoegaarden verloopt dit automatisch omdat in de gemeente de samenvoeging van gemeente en OCMW al gerealiseerd is .


De functiebenaming gemeentesecretaris in Hoegaarden heeft ongeveer 223 jaar bestaan: er waren 11 secretarissen. Bart Hendrix was gemeentesecretaris vanaf 1993. Vanaf 2013 werd hij eveneens OCMW-secretaris, als opvolger van Marc Lebegge. Vanaf nu is Bart Hendrix dus algemeen directeur van het lokaal bestuur.


De functiebenaming financieel beheerder ging maar één legislatuur mee, daarvoor waren het ontvangers. Pieter Hendrix is vanaf nu financieel directeur.


(HCH)