Diamant voor Willy en Monique

Foto Bollen

Willy Vanex (88 jaar) en Monique Corthouts (84 jaar) uit de Koning Albertlaan hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Het diamanten echtpaar kreeg één zoon en één kleindochter. "Het is dankzij Monique dat ik een mooie carrière heb kunnen uitbouwen", zegt Willy, die zelf doctor in de rechten is. Hij had een topcarrière in de Tiense Suikerraffinaderij, zetelde in de Raad van bestuur van de Liberale Mutualiteit Brabant en is de laatste schepen die de liberale PVV had in Hoegaarden, voor de absolute CVP-meerderheid, die nu al meer dan 40 jaren loopt, tot stand kwam. Willy is afkomstig uit Hoegaarden en Monique Corthouts was molenaarsdochter van de watermolen op de Molenbeek in Dormaal.


(HCH)