Dan toch groen licht voor sociale flats

NA TIEN JAAR KAN AANNEMER GEZOCHT WORDEN VOOR OUD RUSTHUIS

Karin Struyf aan het voormalige rusthuis, dat nu eindelijk omgebouwd kan worden tot sociale appartementen.
Hennuy Karin Struyf aan het voormalige rusthuis, dat nu eindelijk omgebouwd kan worden tot sociale appartementen.
Er kunnen finaal dan toch sociale appartementen ingericht worden in het oude rusthuis Sint-Jozef, in de Tiensestraat. Het dossier sleepte tien jaar aan, maar na het bouwverlof kan het project nu toe-gewezen worden aan een aannemer.

Op 7 maart 2008 kocht CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef in de Tiensestraat voor een bedrag van 765.000 euro. "Al van bij de start was het de bedoeling om er sociale huurappartementen in te richten, zodat Hoegaarden de doelstellingen inzake sociale woningen kon halen", zegt Karin Struyf, die destijds voorzitter was van CV Huisvesting, en nu ondervoorzitter is van CNUZ. Dat is de nieuwe huisvestingsmaatschappij die er kwam na de fusie van de maatschappijen van Landen, Aarschot en Tienen.


Het project bleef echter aanslepen. Zo werd er beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, juni 2012 en april 2014. Elke keer werd het ontwerp aangepast, maar één buurman bleef procederen, onder andere bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die raad verwierp alle argumenten van het beroep in april 2017, maar de bewuste buurman trok vervolgens nog naar de Raad van State. "Maar daar werd het beroep in april van dit jaar verworpen", zegt Struyf. "De hoofdargumenten tegen ons project waren 'inkijk in privétuinen' en 'drukte in de wijk', maar die bleven dus niet overeind. Er is nu ook geen mogelijkheid meer om verder te procederen. We hebben de laatste uitspraak ook niet afgewacht en hebben de procedure al opgestart."


In 2008 beschikte Hoegaarden over welgeteld nul sociale huurwoningen, maar tegen 2025 moeten dat er 65 zijn. Op dit ogenblik zijn er al tien in het Maagdenblok, en er komen er nog eens zestien bij op de site Lotrac, aan het Kouterhof. En dan zijn er nog 24 die in het oude rusthuis op stapel staan. "We hebben het project intussen teruggeschroefd van 28 naar 24 wooneenheden, om tegemoet te komen aan de buurtbewoners", zegt Struyf.

Doorsteek

In het nieuwe project wordt de structuur van de voormalige kapel behouden, net als het hoofdgebouw, terwijl een deel aan de andere kant van de site gesloopt wordt. Langs de kant van de Koningin Astridstraat komt een nieuwbouw met tien flats, die elk één slaapkamer zullen tellen. "Er komt ook een doorsteek van de Koningin Astridstraat naar de Tiensestraat, die voor alle voetgangers toegankelijk zal zijn", klinkt het. "De kleinere appartementen met één slaapkamer zijn bestemd voor 65-plussers uit Hoegaarden."


Uit de reacties op sociale media blijkt dat er vooral gevreesd wordt dat de sociale appartementen een verloedering van de buurt met zich zullen meebrengen. Ook wordt gevreesd voor de komst van asielzoekers.