Buurt tegen sociale woningen in oud-rusthuis

Huisvesting Tienen wil sociale woningen onderbrengen in het voormalige rusthuis Sint-Jozef, tussen de Koningin Astridstraat en de Tiensestraat. De buurt is het project echter liever kwijt dan rijk.

Buurtbewoner Luc Colsoul heeft al enkele procedures aangespannen en is ook al naar de Raad van State gestapt, om de plannen aan te vechten. Intussen hebben ook al een 40-tal mensen een petitie ondertekend waarin ze zich kanten tegen het woonproject. Zij stellen dat het project de ruimtelijke draagkracht van de omgeving overstijgt en heel wat hinder en nadelen zal meebrengen.


Op 7 maart 2008 kocht Huisvesting Tienen het oude Sint-Jozefrustoord met de bedoeling daar 24 sociale appartementen in onder te brengen. Daarvoor moeten een aantal bijgebouwen gesloopt worden, het oude rusthuis wordt verbouwd en er worden ook nieuwe woongelegen en ondergronds parkeerplaatsen voorzien. De bouwvergunning werd goedgekeurd op 11 december 2009. Daar werd jaren tegen geprotesteerd en klacht neergelegd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar dat is ondertussen van de baan. (HCH)