Bufferbekken en gracht tegen modder

DIJK MET KLEINE OPENING VERTRAAGT SMURRIESTROOM DIE VAN VELDEN KOMT

Monique Swinnen, Katrien Partyka en Jean-Pierre Taverniers met op de achtergrond de plaats voor het bufferbekken tegen de TGV-spoorlijn.
Bollen Monique Swinnen, Katrien Partyka en Jean-Pierre Taverniers met op de achtergrond de plaats voor het bufferbekken tegen de TGV-spoorlijn.
Een bufferbekken en een gracht moeten voorkomen dat de straten in Oorbeek herschapen worden in een modderpoel wanneer het eens hard regent. "Door een bufferbekken gaan we nu de stroom water en modder vertragen", zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Bij de aanleg van de E40 werden er onder de autowegberm tussen Hoegaarden en Tienen slechts twee doorsteken aangelegd, met als gevolg dat al het water en de modder van het hogergelegen Hauthem-Hoegaarden met kracht in die riolen onder de HST-lijn en de E40, spoelt. De riolen raken verstopt en de modder stroomt de straat op. "Om al het water niet ineens door de grote koker naar Oorbeek te laten verdwijnen, gaan we een dijk aanleggen, met een kleine opening, zodat het water en de modder worden tegengehouden en slechts traag wegvloeien", aldus Monique Swinnen. "Met de landbouwer kwamen we overeen dat het laagst gelegen punt van zijn veld, tegen de spoorwegberm van de HST aan, een bufferbekken zal worden."


"In Hoegaarden, een zeer erosiegevoelige gemeente met grote hoogteverschillen, hebben we al veel landbouwers kunnen overtuigen een stuk land af te staan voor maatregelene tegen erosie. Vroeger kregen de landbouwers een compensatie, maar die werd teruggeschroefd. Indien we problemen in de toekomst willen vermijden zal er toch een inspanning moeten gedaan worden, om die boeren te compenseren. Vergeten we niet dat de landbouwer die nu zijn grond ter beschikking stelt voor het bufferbekken, zelf geen last had van water en modder, want alles vloeide naar Oorbeek. Nu komt er een braak stuk grond, met gras bezaaid in de plaats", voegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers, burgemeester van Hoegaarden en zelf landbouwer eraan toe.

Driebek

Voor Oorbeek is met dit bufferbekken het probleem langs de E40 opgelost, maar er is nog een ander modderprobleem, aan de andere kant van het dorp, aan de Driebek, bijna aan de aansluiting met de westelijke ring van Tienen. "Dit gaat de stad Tienen oplossen door de aanleg van een gracht", aldus Katrien Partyka, schepen van Openbare Werken in Tienen.


Tegen 2018 moeten alle erosieproblemen opgelost raken. "In onze regio zijn heel wat erosiegevoelige plaatsen, met Tienen, Hoegaarden en Landen op kop. In Hoegaarden werden al veel erosieovereenkomsten gesloten met landbouwers, maar sommige gemeenten uit onze regio, zoals Glabbeek en Zoutleeuw hebben nog geen erosieplan. Nochtans wil iedereen vermijden dat grond wegspoelt: de landbouwers omdat het goede grond is, en de bewoers omdat de modder over straten loopt en riolen verstopt", besluit Monique Swinnen.