Briljant voor Maria en Georges

Foto Christian Hennuy

Georges Vlasselaerts (88j) en Maria Hendrickx (89j), beiden met roots in Meldert, vierden hun 65ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar kreeg drie zonen, negen kleinkinderen en zestien achterkleinkinderen. Op dit ogenblik wonen ze aan de Leuvenselaan in Tienen, maar hun hart ligt in Meldert. Georges was beroepsmilitair en Maria was steeds moeder aan de haard. Ze gaan nog regelmatig kijken naar de thuiswedstrijden van Racing Meldert.


(HCH)