Nieuw gas voor verwarmingsketel

Vanaf 1 juni 2018 verdeelt Infrax in Hoboken en Kiel een ander soort gas. Binnenkort starten de voorbereidende werken hiervoor.


De Hobokenaren ondervinden hiervan geen hinder. Enkel bij de aardgasklanten in Hoboken-Polder moeten technici tussen september 2017 en mei 2018 langsgaan om de drukregelaar van de gasmeter te vervangen.


Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading in ons land op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas laten bevoorraden. Alle Hobokenaren krijgen een brief van Infrax in hun bievenbus waarbij wordt geadviseerd om zo snel mogelijk een installateur of een technicus te laten controleren of alle gastoestellen (verwarmingsketel, kachel(s), doorstromer(s), kookfornuis, ...) geschikt zijn voor dit andere gas. In principe is dat geen probleem omdat alle gastoestellen die in België gebruikt worden, geschikt moeten zijn voor beide soorten gas. (SCA)