Inspraakmoment over invulling Valkenveld

Het districtsbestuur van Hoboken heeft beslist om een inspraakmoment te organiseren over de invulling van het Valkenveld. Het overleg vindt plaats op 20 september vanaf 19u in de refter van Don Bosco op Valkenveld.


De inspraakprocedure start met een kort moment waar het districtsbestuur, tijdens een tafelgesprek, naar de gezamenlijke noden en wensen peilt. Nadien krijgt iedereen de kans om individueel zijn of haar mening te geven over het plein. (BJS)