Websites moeten toerisme promoten

GEMEENTE FOCUST OP FILMPJES, FOTO'S EN VERHALEN VAN BEZOEKERS

Serge Devriendt, de voorzitter van VVV Heuvelland.
Foto Eric Flamand Serge Devriendt, de voorzitter van VVV Heuvelland.
In Heuvelland wordt volgende week de website www.vvvheuvelland.be gelanceerd om het toerisme in de gemeente te promoten. Later wordt nog een tweede site actief, die vooral filmpjes zal tonen. "We doen meer dan louter informeren, we sprokkelen verhalen", aldus Serge Devriendt, voorzitter van VVV Heuvelland.

De vzw VVV Heuvelland werd een aantal jaar geleden opgericht. "De vzw maakte aanvankelijk deel uit van de gemeente, maar dat kon niet meer, omdat Heuvelland anders een aantal subsidies zou mislopen", aldus voorzitter Serge Devriendt. "Onze vzw heeft onder meer als doel toerisme in de gemeente te ondersteunen. We doen dat vooral uit het oogpunt van de restauranthouders, handelaars,.... Die actoren betalen lidgeld. We werken wel nog nauw samen met de dienst Toerisme."

Winterhappenings

"We zijn ontstaan na een tweetal winterhappenings, die we samen met de toeristische spelers van Heuvelland hielden. Van daaruit hebben we een beleidsplan opgesteld, naar de behoeften van de toeristen. Een van de voornaamste vragen die naar voor kwam, was of er geen app kon worden ontwikkeld voor het toerisme in Heuvelland. We hebben ons daarover geïnformeerd, maar uiteindelijk werd het ons afgeraden. We kunnen toch niet concurreren met bijvoorbeeld TripAdvisor."


Na wat brainstormen kwam het idee om twee websites in het leven te roepen, waarvan maandag de eerste webstek 'www.vvvheuvelland.be' wordt gelanceerd.

Blog

"Onze website wil vooral inzetten op beeld en woord en niet zozeer op praktische informatie. In 2018 lanceren we een blog, waarin we interviews met toeristen zullen tonen. We sprokkelen verhalen en verschillen zo van de puur informatieve sites. We gaan ook een speciaal luik voorzien voor fotocollecties. Iedereen die betrokken is, zal met zijn smartphone een connectie kunnen krijgen met de site. Daardoor zullen de beelden voortdurend vernieuwen. Neem bijvoorbeeld iemand die een activiteit organiseert in zijn zaak en daar foto's van maakt. Die foto's kunnen onmiddellijk op onze site te bekijken zijn. Zo is er steeds iets gaande op de website."

Webmaster

Om alles in goede banen te leiden, nam de vzw een webmaster/videomaker onder de arm. Die wordt betaald met een deel van het lidgeld van de actoren. "Die kan de site voortdurend up-to-date houden", klinkt het. "In een later stadium wordt de tweede website gelanceerd: www.tvheuvelland.be. Daarop zijn filmpjes te zien, bijvoorbeeld van activiteiten in onze gemeente, maar ook bedrijfsfilms. We willen zaken brengen, waarvan mensen niet zouden verwachten dat ze bij ons te vinden zijn. We tonen Heuvelland op een andere manier."