Straffe en onverwachte vondsten

Eric Flamand
De voorbije maanden zijn heel wat kleine voorwerpen bovengehaald, zoals munitie, delen van uniformen en keukengerei. "Het voornaamste is dat op deze kleine site alle aspecten van de oorlog terug te vinden zijn", aldus archeoloog Simon Verdegem. Dit zijn enkele opmerkelijke vondsten.

1. Duitse dug-out: Een van de blootgelegde kelders was volledig ingericht door de Duitsers als schuilplaats, een dug-out dus. "Dat was mooi, want zoiets hadden we nog nooit archeologisch kunnen vaststellen", zegt Simon. "We wisten wel dat zoiets bestond, maar het zien en het kunnen registreren is toch iets anders."


2. Britse loopgraaf van 1918: "We denken altijd dat in Wijtschate vooral zwaar werd gevochten in 1917, maar ook in 1918 was dat het geval. Dat deel van de oorlog, toen de Duitsers hier terugkwamen, is altijd onderbelicht gebleven in vergelijking met de slag van het jaar voordien. We hebben heel wat teruggevonden in die loopgraaf."


3. Soldaten: In totaal zijn vier keer zoveel stoffelijke resten van gesneuvelden gevonden als oorspronkelijk geschat. "Officieel zitten we rond de 130", aldus de archeoloog. "Maar een exacte telling is niet eenvoudig. 90 procent is Duitser. Daarnaast heb je een paar Britten, Fransen en een Zuid-Afrikaan." Op de plek werden de Fransen verdreven door de Duitsers, die er een lange periode bleven. Daarna veroverden de Britten het terrein, waarna de Duitsers het opnieuw inpalmden. "Bij sommige restanten van soldaten ontdekten we ook bezittingen: insignes, een gasmasker of een pijp (foto) bijvoorbeeld."


4. Pikhouweel uit 19de eeuw: "Als ik dan toch een voorwerp mag noemen, want er zijn er zodanig veel: de pikhouwelen. Het is een model uit het midden van de 19de eeuw, dat in het begin van de oorlog opnieuw moesten worden gebruikt omdat er te weinig waren."


5. Munitievoorraad: "Een volledige munitievoorraad hebben we op deze plaats opgegraven. Dat is allesbehalve een alledaagse vondst", aldus Simon Verdegem. (CMW)

Eric Flamand
Eric Flamand