Nieuwe brandweerkazerne aan Hooghofstraat

KORPSEN MESEN, KEMMEL EN NIEUWKERKE FUSEREN, POST WESTOUTER BLIJFT BESTAAN

In Heuvelland komt er een nieuwe bandweerkazerne tussen de dorpskern van Wulvergem en het gehucht 'Het Hooghof'. Deze kazerne zal de korpsen van Mesen, Kemmel en Nieuwkerke samenbrengen op één locatie. De post Westouter blijft bestaan. "Het is een oplossing die op lange termijn de veiligheid van onze inwoners kan garanderen", aldus Marc Lewyllie (Gemeentebelangen), burgemeester van Heuvelland.

In het kader van de brandweerhervorming werd vorig jaar voor het eerst het voorstel gelanceerd om de korpsen van Heuvelland, Poperinge en Mesen samen te brengen. Het voorstel riep echter twijfels op en dan vooral bij de brandweerlieden van de post Westouter. De vrees was dat de dekking van het volledige grondgebied van Heuvelland niet meer kon worden gegarandeerd als Westouter bij Poperinge werd gevoegd en de post in de deelgemeente de deuren zou moeten sluiten. Na protest op de gemeenteraad werd het dossier geëvalueerd. Er werden simulaties uitgevoerd, maar ondertussen veranderde ook de wetgeving.

Alternatief

De zone Westhoek komt nu met een nieuw voorstel in overleg met de gemeenten Heuvelland en Mesen. Vrijdagavond werd het nieuwe plan aan de brandweerlieden van de betrokken posten voorgesteld en goedgekeurd. Nu blijkt dat de post van Westouter blijft bestaan. "Zolang ze adequaat zijn, zal deze post verder werken zoals nu het geval is als post binnen het netwerk van de zone Westhoek", klinkt het bij de brandweerzone. Daarnaast zal er een nieuwe kazerne worden gebouwd tussen de dorpskern van Wulvergem en het gehucht 'Het Hooghof', langs de Hooghofstraat. De juiste locatie staat nog niet vast, er moet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt. De gemeente Heuvelland zal hier in het najaar nog werk van maken. Feit is dat de korpsen van Mesen, Kemmel en Nieuwkerke samen onder één dak worden gebracht. Tot de nieuwe kazerne er staat, zullen de vier betrokken posten blijven functioneren, zoals ze dat nu doen. "We zij heel tevreden dat we na grondig overleg nu een gedragen resultaat konden bereiken, die de veiligheid op lange termijn van onze inwoners kan garanderen", zegt de burgemeester van Heuvelland, Marc Lewyllie (Gemeentebelagen). "De post van Westouter blijft bestaan, wat heel belangrijk is voor deze manschappen. De posten van Kemmel en Nieuwkerke integreren samen met de post Mesen, wat een win-winsituatie is."

Meer manschappen

Ook Sandy Evrard (MLM), burgemeester van Mesen, kan zich in het nieuwe plan vinden. "We kijken uit naar de verdere integratie en de samenwerking tussen alle posten", zegt hij. "De post van Mesen integreert met de 2 posten van Heuvelland. Zowel voor Heuvelland als voor Mesen zal dit een versterking zijn. We zullen met meer manschappen een grotere beschikbaarheid krijgen."