Jeugdraad doet oproep aan politici: "Investeer in psychisch welzijn van jongeren"

De jeugdraad van Heuvelland doet voor de komende gemeenteraadsverkiezing een oproep naar de politiek.

"Als jeugdraad zijn we ervan bewust dat we als kinderen en jongeren vaak niet kunnen opboksen tegen de andere grotere beleidsdomeinen", klinkt het. "We willen een oproep doen om de kinderen, de jongeren en het jeugdwerk in Heuvelland niet vanzelfsprekend te vinden. Als jeugd staan we zwakker in de samenleving: de meesten onder ons hebben geen stemrecht, elk jaar zijn er heel wat verschuivingen in de leidingsploegen en we moeten aan heel wat verwachtingen voldoen." De jeugdraad vraagt aan de politici om naar haar te luisteren bij het opmaken van het partijprogramma. "De jeugd tot 25 jaar bedraagt dan ook 30 procent van de bevolking van de gemeente." De belangrijkste beleidsprioriteit voor de jeugdraad is 'psychisch welzijn van kinderen en jongeren'. "Onze jeugdverenigingen worden steeds meer geconfronteerd met kinderen die psychisch lijden", klinkt het. "We zien dat kinderen en jongeren het steeds moeilijker hebben om vrienden te maken en om te leren over hun gevoelens te praten. Er is steeds meer nood aan ondersteuning. Daarom vragen we te investeren in het psychisch welzijn van onze jeugd." Andere punten waarvoor de jongeren aandacht vragen: meer speelkansen van 12 tot 16 jaar, meer kinderopvang, jeugdinfrastructuur en ondersteuning van jeugdverenigingen, mobiliteit en wonen en werken in eigen streek. "Dus, beste politici, denken jullie bij het opstellen van jullie jeugdprogramma en meerjarenplan ook eventjes aan ons?", aldus de jeugdraad en jeugdverenigingen. (CMW)