Hill 80 blijkt schatkamer voor archeologen

AL 40 STOFFELIJKE RESTEN EN 1.200 VOORWERPEN GEVONDEN

Op de site Höhe 80 stond vroeger ook een molen. De kelders worden op dit moment uitgegraven.
Eric Flamand Op de site Höhe 80 stond vroeger ook een molen. De kelders worden op dit moment uitgegraven.
Op een heuvelrug in Wijtschate hebben archeologen al 1.200 voorwerpen en meer dan 40 stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten opgegraven. Op dit moment wordt er een volledig Duits WOI-bolwerk blootgelegd. "We blijven maar opmerkelijke vondsten uit de grond halen."

Op de site Höhe 80 - project Whitesheet 2018 in Wijtschate hebben archeologen een Duits verdedigingsbolwerk uit WOI ontdekt. Op de plaats van de vondst wordt binnenkort een verkaveling gebouwd. Omdat de bouwheer de hoge kosten van de opgraving niet op zich kon nemen, zette archeoloog Simon Verdegem een crowdfunding op poten. Er werd met buitenlandse hulp 178.891 euro opgehaald. Wie een bepaald bedrag betaalde, kan zelfs een handje komen toesteken. De vrijwilligers zijn afkomstig uit onder meer Engeland, Canada, Amerika, maar er schreven zich ook een Rus en een Zweed in. Ondertussen is het terrein, waar vroeger een molen te vinden was, volledig afgegraven.

De vondsten zijn divers: kookgerei en zelfs een intact glas.
Eric Flamand De vondsten zijn divers: kookgerei en zelfs een intact glas.

Zelfs Franse spullen

"We hebben het stuk grond waar de gebouwen van de molenaar stonden en enkele loopgraven kunnen vrijmaken", aldus Simon Verdegem. "We zitten momenteel aan 1.200 vondsten. Een duidelijk overzicht hebben we nog niet. Er blijven maar vondsten bijkomen. Een groot deel moet ook nog gewassen en geïnventariseerd worden. We hebben spullen gevonden van de molenaar van voor de oorlog. En Duits materiaal, maar ook Brits, wat wellicht te maken heeft met de gevechten uit 1917. Daarnaast hebben we heel wat Franse spullen ontdekt die stammen uit het begin van de oorlog. Er zitten wel wat mooie vondsten bij, zoals bajonetten en een helm. In een kelder hebben we zelfs een intact wijnglas gevonden, wat uniek is."

De vondsten zijn divers: helmen en bajonetten
Eric Flamand De vondsten zijn divers: helmen en bajonetten

Gesneuvelden

Tijdens de werken werden er ook al 40 stoffelijke resten gevonden. "Er bevinden zich hier Duitse massagraven, wat wil zeggen dat er wel nog meer oorlogsslachtoffers zullen gevonden worden." Aanvankelijk werden geschat dat er resten van 30 gesneuvelden zouden liggen, maar het blijken er een pak meer te zijn dan verwacht.

Vrijwilligers

Op de site komen er per week zo'n zeven vrijwillige archeologen helpen. "Die zijn heel enthousiast, maar ook de mensen die hebben betaald om een handje toe te steken, zijn tevreden. Er zijn er zelfs al die een nieuw ticket hebben gekocht om nog eens te komen. Het is veel werk, maar met mooie resultaten." Iemand die bijna de volledige periode van de opgravingen meehelpt, is de Brit Nathan Howarth (21), een archeoloog en militair verbonden aan het Queen's Own Yeomanry-regiment. "Toen ik van dit project hoorde, was ik onmiddellijk geïnteresseerd. Ik ben naar mijn commandant gestapt met de vraag of ik hier kon komen helpen, een beetje als vertegenwoordiger van het Britse leger. Dat bleek geen probleem, en dus heb ik toen beslist om meteen naar hier te komen." Nathan verblijft in een caravan aan de zijkant van het terrein. "Tot nu gaat het uitstekend. Zo heb ik al een Britse militair opgegraven." Nathan was in het verleden al eens in onze streek, maar hij heeft nu ook eens tijd om de streek te bezoeken.


Eind juni wordt het onderzoek normaal gezien afgerond.