Greppels tegen erosie op de flanken van Rodeberg

-
ILVO -
Op de flanken van de Rodeberg in Westouter wordt alles in het werk gesteld om erosie tegen te gaan en om tegelijkertijd de biodiversiteit en de landschappelijk waarde van de natuur te verhogen.

“Het uitgangspunt is contourboslandbouw”, zegt Bert Reubens van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Dat is een systeem waarbij op akkers greppels worden gegraven. Die moeten na een zware regenval het water opvangen. Dat water dreigt immers landbouwgrond weg te spoelen. Naast de greppels worden bomen geplant waarvan de wortels de grond vasthouden. De aanplantingen zorgen er echter niet alleen voor dat de aarde niet wordt weggespoeld, ze maken ook het landschap mooier . De bomen leveren daarnaast hout of vruchten op. Niet alleen erosieproblemen, maar ook verdroging op landbouwpercelen kunnen zo verminderd worden”, aldus Reubens. “Bovendien kunnen de bomen ook andere ecosysteemdiensten beïnvloeden. Denk daarbij aan hun gunstige invloed op het microklimaat, buffering tegen schadelijke uitstoten , biodiversiteit en landschappelijke waarde. Een heuse win-win dus voor landbouw én natuur!”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


Video