De Linde viert 160 jaar Lourdes

Foto Eric Flamand

De bewoners van de Lindehoek in Wijtschate hebben samen met diaken Luc Vandevyver en met medewerking van enkele leden van het koor Hoogland het werkjaar afgesloten aan de Lourdeskapel van Michel en Hilde Desmyter-Seynaeve. Want dit jaar is het 160 jaar geleden dat Maria voor het eerst verscheen in de grot in Lourdes. Na het rozenkransgebed werden alle aanwezigen in de tent getrakteerd op een uitgebreide receptie. Iedereen bleef nog even hangen om gezellig bij te praten.


(EFW)