Schepencollege dient klacht in tegen Bruno Buyse

Het schepencollege heeft klacht ingediend tegen onafhankelijk gemeenteraadslid Bruno Buyse. Volgens het schepencollege heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden door het rapport van Audit Vlaanderen te lekken.


Dat was in het kader van gemeentelijke bouwprojecten waarbij enkele top-ambtenaren onterecht vergoedingen kregen uitbetaald. Bruno Buyse zegt dat hij niets heeft gekopieerd of verspreid. Het valt nu af te wachten wat het gerecht verder met de klacht zal doen. Oppositiepartij N-VA vindt dat men op die manier het dossier definitief wil toedekken.


"Van een open en transparant bestuur is op dit moment geen sprake", klinkt het bij N-VA. "We lieten het punt over de onterecht uitbetaalde vergoedingen op de agenda plaatsen, maar dat mocht niet behandeld worden. Onze fractie zal de privacy blijven respecteren. Maar zeker voor de hoogste ambtenaren die vroeger dit systeem op poten hebben gezet, willen we een procedure tot terugvordering inzetten."


(MMM)