Nieuw industrieterrein bedreigt woonkernen van Eversel en Viversel

De vroegere Kolenhaven in Lummen wordt ingekleurd als nieuw industriegebied, maar dat is niet naar de zin van de burgemeester van Heusden-Zolder. Hij vreest dat alle vrachtwagens via de woonkernen van Iversel en Viversel naar de bedrijven zullen rijden. Een nieuwe brug over het Albertkanaal zou het zware verkeer snel tot op het Klaverblad brengen, maar die is wellicht te duur.

De vroegere Kolenhaven aan het Albertkanaal in Lummen is in het kader van het ENA ingekleurd als nieuwe industriezone. Het gaat om dertien bedrijventerreinen met in totaal een oppervlakte van 23 hectare. De voorbije jaren hebben zich hier al heel wat bedrijven gevestigd, maar op een goede ontsluiting van het industriegebied is het nog wachten. In de plannen die nu op tafel liggen is een nieuwe ontsluitingsweg voorzien die met een rotonde aantsluit op de Kanaalweg en de Genenbosstraat. Aan de kant van Viversel komt er een rotonde aan de Westlaan, die het verkeer naar de op- en afrit 26bis moet brengen. Een geplande nieuwe brug over het Albertkanaal die aantakt op de autosnelweg komt er wellicht niet omdat die te duur is. Dus zien ze in Heusden-Zolder de bui al hangen. "Er zijn verschillende pistes besproken geweest, maar wij hebben altijd vooropgesteld dat de woonkernen van Eversel en Viversel gevrijwaard moeten blijven van extra zwaar verkeer", zegt burgemeester Mario Borremans (onafhanklijk). "Het huidige voorstel houdt daar echter geen rekening mee. Daarnaast wordt er nu van ons verwacht dat wij zelf de aanleg van de wegen tot aan 26bis zullen betalen. Daar passen we voor en bijgevolg geven we ook ongunstig advies voor de plannen." In Lummen klinkt het wat genuanceerder. "We waren samen met Heusden-Zolder voorstander van de brug, maar de financiële haalbaarheid is er niet. Daarom is er nu dit alternatief scenario naar voren geschoven. In dat verhaal willen wij dan wel meegaan" , zegt burgemeester Luc Wouters (CD&V). (SSB)