Plaatselijk verkeer wordt uitgebreid met vergunninghouders

Met de wegenwerken aan de N19, de Herseltsesteenweg in Aarschot, is er een grote omleiding voorzien met heel wat hinder en files voor het doorgaande verkeer. In verschillende smalle straten werd plaatselijk verkeer ingevoerd om sluipverkeer tijdens de werken te voorkomen.


Op vraag van artsen, thuisverplegers en hun patiënten beslisten de colleges van burgemeester en schepenen van Aarschot, Begijnendijk en Herselt om het plaatselijk verkeer uit te breiden met 'vergunninghouders'. Artsen, kinesisten en thuisverplegers krijgen op eenvoudig verzoek een vergunning om deze straten te gebruiken als binnenwegen, enkel voor het verlenen van medische hulp aan huis.


Deze vergunning geldt zolang de omleidingen voor de werken aan de N19 duren. Het laat artsen en thuisverplegers toe op een snellere en meer efficiënte wijze hun huisbezoeken uit te voeren en voorkomt vooral dat patiënten extra lang moeten wachten op medische hulp en verzorging. Er wordt een uniforme vergunningskaart opgemaakt die in Aarschot, Begijnendijk en Herselt geldig is en in elk van deze gemeenten kan verleend worden.


 (WDH)