Groen Pajottenland wil meer fietspaden

Groen Pajottenland wil meer fietspaden in het Pajottenland en vooral dan ter hoogte van de zes kilometers lange Langestraat op het grondgebied van drie gemeenten. Het ontbreken van een fietspad langs de Langestraat in Gooik, Herne en Galmaarden is een oud zeer. Enkele jaren geleden werd aangekondigd dat hier werk van gemaakt ging worden, maar voorlopig is het gebleven bij enkele infoavonden. Het dossier blijkt muurvast te zitten doordat de betrokken gemeenten en het gewest het oneens zijn over het onderhoud nadien. Dit is in feite een pokerspel op kap van de fietsers. Groen Pajottenland vraagt een snelle oplossing zodat de werken effectief zo vlug mogelijk kunnen van start gaan. (MCT)