HerX eerste 'Tienerschool' van Limburg

UNIEK INITIATIEF MOET STAP NAAR SECUNDAIR KLEINER MAKEN

De Tienerschool verwelkomt de leerlingen vanaf 1 september 2018.
Karolien Coenen De Tienerschool verwelkomt de leerlingen vanaf 1 september 2018.
Een school alleen voor tieners: vanaf 1 september opent ze de deuren in Herk-de-Stad. 'HerX' wil de stap van basis- naar secundair voor haar leerlingen kleiner maken. "Daarom groeperen we de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs", vertelt algemeen directeur GO! Scholengroep Midden-Limburg Thiéry Tachel.

Het probleem is volgens de initiatiefnemers duidelijk. "In het vijfde en zesde leerjaar staan jonge tieners nog mee te dansen met K3, terwijl leerlingen in het eerste en tweede middelbaar met hun veel te grote rugzak verloren lopen op de speelplaats", zegt Pamela Bruers, coördinerend directeur secundair onderwijs GO! Scholengroep Midden-Limburg. De oplossing is een 3x4 structuur: de jongeren volgen vier jaar basisonderwijs, vier jaar tienerschool en tot slot vier jaar secundair onderwijs. Die structuur vormt een oplossing voor leerlingen die na het vijfde leerjaar al nood hebben aan extra uitdagingen, maar ook voor leerlingen die in het middelbaar op te jonge leeftijd een studiekeuze moeten maken. Nu krijgen ze meer tijd om te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.


Het idee stoelt op onderzoek door Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en schoolpsycholoog Jeroen Lavrijsen. Jongeren tussen 10 en 14 jaar sluiten volgens hen op emotioneel-cognitief vlak en lichamelijk vlak beter bij elkaar aan dan de schoolmakkers in de traditionele structuur. "Er zijn ook voorbeelden uit het buitenland die we gebruikt hebben", geeft Tachel mee.

Een atypisch klaslokaal zonder muren en deuren, maar wel mét wanden.
Repro: Karolien Coenen Een atypisch klaslokaal zonder muren en deuren, maar wel mét wanden.

Gecombineerd team

Op 1 september 2018 opent Tienerschool HerX haar deuren. Her staat voor Herk-de-Stad, X is het Romeinse teken voor tien, de leeftijd waarop leerlingen kunnen instappen in de Tienerschool. Wie nu in het vierde, vijfde en zesde leerjaar en eerste middelbaar zit, vormt dan een nieuwe klas. De school hoopt een vijftigtal leerlingen te verzamelen. Een gecombineerd team van vakleraren uit het middelbaar en meesters en juffen van de basisschool zal de leerlingen begeleiden. "Een leraar Frans van het middelbaar, zal dus ook les geven aan leerlingen die de leeftijd hebben van een lagereschoolleerling", verkondigt Bruers. "De leraren fungeren vooral als coach, zij geven feedback op het werk van de tiener die zo zelfstandig en flexibel leert werken."


Uiteraard is het nog steeds de bedoeling dat leerlingen hun leerdoelen halen. "Remediëren en verdiepen staat in dit systeem centraal. Ze leren ook keuzes maken in hun studies en het leven", legt Tachel uit. Het gaat dus eigenlijk om een soort onderwijshervorming 2.0. Bovendien laat de school de traditionele handboeken links liggen. "De gebruikte infrastructuur is dan weer afhankelijk van de activiteit die ze uitvoeren. Het is eigenlijk één grote ruimte waarin plaats is voor zelfstandig werk, videolessen, groepswerk, experimenten en zelfs ontspanning", zegt Tachel.

Nog geïnteresseerden

Het doel is duidelijk: leerlingen in die mate begeleiden dat ze na vier jaar klaar zijn om de overgang naar de tweede graad van het secundair te maken. "Dit past perfect binnen de onderwijshervormingen", is Tachel overtuigd. Onderzoekers van de PXL volgen het hele project nauwkeurig op.


Mogelijk nemen ook scholen in Heusden-Zolder en Diepenbeek het idee in de toekomst over.