Vorst en droogte tijdens voorjaar erkend als ramp

De vorst en de droogte van het voorjaar zijn officieel erkend als landbouwramp. Dat wil zeggen dat landbouwers een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor de schade die ze hebben geleden. De gemeentelijke schattingscommissie komt die schade vaststellen. De aanvraag voor een tegemoetkoming moet ingediend worden voor 31 januari bij het departement Landbouw en Visserij. (TJW)