Vijf gemeenten gaan druggebruikers en -dealers intensief volgen

De vijf gemeenten van de politiezone Neteland gaan intensief samenwerken om tot een beter drugbeleid te komen. De klemtoon zal niet meer alleen liggen op het opsporen en bestraffen van dealers en gebruikers, maar ook op intensieve begeleiding. Onder meer ouders, verenigingen, huisartsen en de horeca worden erbij betrokken.

Politie, gemeenten, OCMW's, scholen, ouders, CLB's en hulpverleners zoals De Meander, CAW, Drughulp, MSOC en JAC slaan de handen in elkaar. De stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herenthout en Olen volgen daarmee het voorbeeld van Vorselaar, waar de aanpak al sinds een jaar wordt toegepast. "Politie en justitie pakken problematisch druggebruik aan", verduidelijkt burgemeester Lieven Janssens(Actiev) van Vorselaar. "Wij werken op de dealers en de grote overlastfenomenen en zorgen voor begeleiding van de gebruikers. Daarnaast willen we naar een intensief overleg gaan tussen de partners. Het parket van Turnhout heeft al de toestemming gegeven. Drie medewerkers van het ARIEC, (Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum) van de federale politie in Antwerpen, ondersteunen het proefproject heel actief."

Meer mensen en middelen

De vijf gemeenten van het Neteland, het parket en de politie hebben een twintigstappenplan uitgestippeld met daarin onder meer de oprichting van een multidisciplinair overlegforum, een gerichte inzet van opbouwwerkers, extra inzet van mensen en middelen binnen de politie, gesprekken met huisartsen, apothekers, verenigingen, jeugdhuizen, horeca, ... Er komt ook een kwaliteitslabel voor horeca, een charter voor fuiven, concerten en festivals.


Een goede doorverwijzing naar ambulante hulpverlening staat ook op het programma. Daarnaast zullen er nog preventieacties volgen en komen er ook acties naar scholen toe. (VTT)