Meerbeeksesteenweg enkele maanden na heropening opnieuw dicht

De Meerbeeksesteenweg ligt opnieuw open.
VPL De Meerbeeksesteenweg ligt opnieuw open.
De gemeente Herent is gisteren gestart met de aanleg van fietspaden langs de Meerbeeksesteenweg in Veltem-Beisem, waardoor er alleen verkeer in de richting van de Brusselsesteenweg toegestaan is. Opvallend: enkele maanden geleden was de straat al lange tijd dicht door de aanleg van fietspaden op het grondgebied van Kortenberg.

In de lente en de zomer van vorig jaar konden automobilisten die van Veltem-Beisem naar Meerbeek wilden wekenlang geen gebruik maken van de Meerbeeksesteenweg, die op het grondgebied van Kortenberg in de Dorpsstraat verandert. De gemeente Kortenberg legde er in die periode namelijk veilige fietspaden aan. Ondertussen zijn die werken al enkele maanden afgerond, maar gisteren ging de straat opnieuw dicht omdat nu de gemeente Herent met de aanleg van fietspaden begonnen is. "We hadden die werken graag gelijktijdig uitgevoerd, maar dat was helaas niet mogelijk", zegt schepen van Openbare Werken Arlette Caes (sp.a). En dus gingen de Dorpsstraat en de Meerbeeksesteenweg afgelopen zomer opnieuw open met alleen een fietspad in Meerbeek. "Maar nu zijn de werken op ons grondgebied gestart", aldus nog Caes. "Die zullen vermoedelijk tot half of eind maart duren. We bekijken ook met het Agentschap Wegen en Verkeer of de oversteek van de Brusselsesteenweg en de aansluiting met de Kroonstraat verbeterd kunnen worden."


Door de werken is de komende weken alleen verkeer van Meerbeek naar de Brusselsesteenweg toegestaan. Wie in de andere richting wil, moet omrijden via de Schoonaardestraat. Ook bussen van De Lijn volgen een omleiding. (RDK)