Laagste aantal inbraken sinds 2005

Politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) noteerde in 2017 het laagste aantal inbraken sinds 2005. In 2017 werden er 178 inbraken en inbraakpogingen vastgesteld. Opmerkelijk lage cijfers, aangezien er het jaar voordien 247 inbraken waren op het grondgebied van de politiezone. Dat is toch al gauw een daling van 28 procent. Ook opmerkelijk: procentueel is ook het aantal geslaagde inbraken gedaald. In 34 procent van de gevallen raakten de inbrekers het desbetreffende pand niet binnen, terwijl dit in 2016 nog slechts 19 procent was. Vooral in Kortenberg is er een dalende tendens merkbaar. In 2016 werden er daar nog 159 inbraken vastgesteld, terwijl dit er in 2017 nog maar 97 waren. Ook in Herent daalde dit aantal, al is die daling een pak minder spectaculair. Daar ging het van 88 inbraken in 2016 naar 81 inbraken in 2017. (ADPW)