RUP voor Booischots kasteeldomein in te kijken bij gemeente

David Legreve

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor kasteeldomein Hof ter Laken in Booischot ligt momenteel ter inzage bij de gemeente. In het RUP, dat door de gemeenteraad reeds voorlopig werd vastgesteld, wordt bekeken welke functies verenigbaar zijn met het beschermingsstatuut van onder andere het kasteel en welke functies inpasbaar zijn in de omgeving. “Het voorliggende RUP wil enerzijds een welomlijnd kader bieden en duidelijke randvoorwaarden uitzetten voor de reconversie van de aanwezige gebouwen, de inplanting van bijkomende gebouwen, en inrichtingen in functie van de toekomstige herbestemming. Anderzijds wil het RUP de landschappelijke, natuurlijke en historische waarden binnen het plangebied veiligstellen”, deelt schepen van Ruimtelijke Ordening Sarah Wouters (Groen) mee. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 7 maart. Opmerkingen en bezwaren moeten voor 8 maart worden ingediend. Bij team Planning en Ontwikkeling, Leopoldlei 40, kan je de plannen inkijken. Op 14 januari vindt er om 20 uur een informatievergadering plaats in de parochiezaal van Booischot. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.