Meer hulp voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

Het Family Justice Center (FJC) in Mechelen blikte gisteren terug op het eerste werkingsjaar. Het behandelde 69 dossiers met betrekking tot intrafamiliaal geweld.

Het FJC opende in mei de deuren onder impuls en met de financiering van de provincie Antwerpen. Het behandelt aanmeldingen van intra-familiaal geweld in het arrondissement. In negen dossiers was sprake van een minimale tussenkomst of een doorverwijzing, veertig gevallen konden door het team (en de partners) zelf worden opgevolgd. De twintig meest ernstige dossiers stroomden door naar de Korte Keten, de multidisciplinaire samenwerking met onder meer hulpverlening en politie. "De Korte Keten bestond al sinds 2012, maar behandelde toen maar twaalf à vijftien dossiers per jaar. Dankzij het FJC is het aantal aanmeldingen van intrafamiliaal geweld verdubbeld", zegt Mechels Preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V).

Partnergeweld

(Ex-)partnergeweld kwam het meeste voor, oudermishandeling komt op de tweede plaats. Fysiek en psychisch geweld zijn de twee meest voorkomende vormen, maar er zijn ook seksueel geweld, verwaarlozing en geweld dat verband houdt met de eer gerapporteerd.

Sneller melden

FJC-coördinatoren Karolien Boonen, Karen Casier en Leen Muylkens zijn verrast door de hoge stijging. Volgens hen heeft het FJC de drempel verlaagd om melding te maken. Sinds dit jaar wordt het FJC gecoördineerd door de Vlaamse overheid. (WVK)