Hoop actiecomité Red De Kemp rust op schouders provincie

Het actiecomité Red De Kemp hoopt dat het provinciebestuur rekening houdt met de 1.000 bezwaarschriften die werden ingediend door omwonenden van visvijver de Kemp, op de grens van Schriek met Grasheide. Het actiecomité vreest dat de eigenaar de vijver heeft aangekocht om afbraakgronden in te dumpen. De provincie buigt zich momenteel over het dossier.

Het schepencollege van Heist-op-den-Berg weigerde in het verleden al tot tweemaal toe de stedenbouwkundige vergunning aan eigenaar van de vijver Heist-Goed toe te kennen, maar besloot eind vorig jaar om de omgevingsvergunning positief te adviseren. Heist-Goed zou volgens het college voldoende rekening hebben gehouden met de gemaakte opmerkingen. "Dit is onbegrijpelijk. De gemeente legt het door haar zelf opgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat stelt dat 'de bestaande vijver moet behouden blijven en mag gebruikt worden voor een actieve vissport', volledig naast zich neer. De hinder en risico's voor mens en milieu zijn immens en kunnen niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Deze aanvraag biedt geen enkele meerwaarde en dient dus definitief geweigerd te worden", deelt het actiecomité mee.

Uitstel

De bal ligt nu in het kamp van de provincie, dat uiteindelijk beslist over het toekennen van de omgevingsvergunning. "Het verdict zou normaal op 28 februari vallen, maar de provincie heeft nu zestig dagen uitstel gevraagd. Al de bezwaren van de omwonenden hebben we alvast aan de deputatie overgemaakt. We zijn bereid om met de leden van de bestendige deputatie samen te zitten om de bezorgdheden en de grieven van de omwonenden te verduidelijken. We hebben het gevoel dat de bestendige deputatie dit dossier ernstig neemt en hopen dan ook dat ze op een onafhankelijke en realistische manier deze aanvraag beoordelen." (AVH)