Aanleg nieuw fietspad langs N10 start in 2021

280 GRONDEN MOETEN ONTEIGEND WORDEN GESPREKKEN VANAF DIT NAJAAR

Het huidige, smalle fietspad langs de N10.
David Legreve Het huidige, smalle fietspad langs de N10.
Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) en de gemeenten Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar mikken op 2021 voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N10, een dossier dat al dertig jaar meegaat. Bewoners langs de gewestweg ontvingen ondertussen al een schrijven dat de nodige onteigeningen aankondigt.

De eerste gesprekken met de bewoners en grondeigenaars langs de N10 staan dit najaar ingepland. Met een totaalbedrag van 8,5 miljoen euro moet het AWV de eigenaars zien te overtuigen. In totaal worden er ongeveer 280 gronden onteigend voor de aanleg van de langverwachte fietspaden langs de N10. "Op basis van wat we nu weten, hopen we in 2021 te kunnen starten met de aanleg van de fietspaden op een eerste deel van het traject, dat tussen Berlaar-Heikant en de rotonde van de N15", deelt woordvoerder van AWV Jef Schoenmaekers mee.

Een toekomstbeeld van het nieuwe fietspad.
AWV Een toekomstbeeld van het nieuwe fietspad.

Infomoment

"De voortgang van de grondverwervingen is natuurlijk bepalend voor de timing van het project. Na een infomoment voor de bewoners werden er nog, waar mogelijk, beperkte aanpassingen aan de plannen gedaan. We kunnen echter niet aan alle vragen tegemoet komen. We hopen de komende maanden om constructief verder te praten met de bewoners. Vertegenwoordigers van IOK en IGEMO zullen bij de bewoners thuis langsgaan om hen persoonlijk te informeren over de vergoeding en eigendomsoverdracht."


Voor het wegvak van de Galgenberg in Berlaar-Heikant tot aan de rotonde van de N15 ontving AWV ondertussen een ministerieel besluit en kan het binnenkort de gesprekken met de bewoners starten. Voor het wegvak tussen de N15 en de grens met Begijnendijk verwacht het agentschap tegen het jaareinde meer nieuws. "De verkeersoplossingen die we daar willen voorzien worden op dit moment uitgetekend en moeten nog goedgekeurd worden door alle betrokken partners. Het gaat over de herinrichting N10-N15 met ovonde en fietstunnels, de aanleg nieuwe ontsluitingsweg industrie vanaf kruispunt N10-N15 naar Wouwerstraat en de herinrichting kruispunt N10-Schoorstraat met rotonde en fietstunnel. Dat willen we dit najaar afkloppen. Pas als het hele ontwerp rond is, willen we aan de onteigeningen voor dit wegvak beginnen."

Buren

"Ik kan al niet wachten op die onteigeningen. Het huidige fietspad is gewoonweg levensgevaarlijk en ik ga de onteigeningen dus zeker niet tegenhouden. Hopelijk begrijpen de andere buren ook dat er dringend nood is aan een nieuw fietspad", reageert Kathleen Vermeulen, die tussen de rotonde van de N15 en Berlaar-Heikant woont. Haar buurman Marc Vervoort kijkt de kat uit de boom. "Het fietspad, een smal fietsstrookje op het wegdek, is een schande. Ik besef maar al te goed dat er een nieuw moet komen maar ik ga niet zomaar ingaan op het onteigeningsvoorstel. Ik wil eerst de gesprekken afwachten."