Zoektocht naar nieuwe Algemeen Directeur

In Hechtel-Eksel is men momenteel op zoek naar een nieuwe Algemeen Directeur (AD), omdat de huidige eind deze maand afzwaait. "De procedure is lopende en we hopen op de gemeenteraad van juni onze nieuwe AD te kunnen aanwerven", kondigt burgemeester Jan Dalemans (HE) aan.

De gemeente heeft ervoor gekozen om een externe firma aan te stellen die zich zal bezighouden met de begeleiding.


"Vanaf het moment dat we op de hoogte waren op welke datum onze Algemeen Directeur (AD) pensioengerechtigd was, hebben we de aanwerving van een nieuwe Algemeen Directeur in gang gezet. Aangezien het één van de belangrijkste functies is binnen de gemeente en het gaat om een decretale graad, zijn hier tal van procedures die wettelijk moeten gevolgd worden", is Dalemans duidelijk. "Onze gemeentelijke AD heeft de afgelopen maanden hard gewerkt door ook de taken van AD van het OCMW erbij te nemen. Zo zijn beide organisaties ook een stuk dichter naar elkaar toe gegroeid, wat de samensmelting zeker ten goede zal komen."


Volgens oppositieraadslid Guy Linten (sp.a) is het gemeentebestuur te laks geweest bij het tijdig aanstellen.


"We hebben als oppositiepartij er in het verleden op aangedrongen dat voor deze belangrijke functie er toch tenminste een overgangsperiode zou zijn waar de nieuwe AD zou kunnen samenlopen met de huidige. Dit was perfect mogelijk geweest omdat de secretaris van het OCMW vorig jaar met pensioen gegaan is", reageert hij.


 (BVDH)