Verkeerssituatie aan De Zandkorrel gewijzigd

Ter gelegenheid van de start van het nieuwe schooljaar wordt de verkeerssituatie rond De Zandkorrel in Hechtel gewijzigd. Eerst en vooral zijn er de werken aan het Huis van het Kind, waardoor de trage weg tussen De Schans en de pastorij niet meer gebruikt kan worden. Een gemachtigde opzichter helpt mensen nu oversteken ter hoogte van het politiekantoor. Het paadje langs De Schans en de Rhijnweg wordt een veilige schoolroute, inclusief bordjes van de octopusroute. Ten tweede wordt het gedeelte van de Rhijnweg vanaf de kerk tot aan de Kamperbaan een schoolstraat. Op spitsuren is dat stuk enkel nog toegankelijk voor de zwakke weggebruiker. Deze schoolstraat begint in een proefopstelling. De verkeerssituatie wordt dus nog geëvalueerd, maar de paaltjes tussen de parkeerplaatsen aan de kerk en de Rhijnweg zijn defintief. Ten derde zal wegrijden vanop de kleine parking aan de fietsenrekken via de Rhijnweg niet meer gaan, het in- en uitrijden verloopt nu via de Kamperbaan. (BVDH)