Verkeersmaatregelen rond Ten Hove in praktijk getest

Dit jaar werd de verkeerssituatie op en rond talentencampus Ten Hove uitgekozen voor het Vlaams pilootproject LaMA, wat staat voor Laboratoria Mobiele Alternatieven. Hierbij mochten buurtbewoners nadenken over creatieve en eenvoudige maatregelen rond verkeersveiligheid. Er werd gekozen voor Ten Hove, omdat de populariteit daar zorgde voor toegenomen verkeersstromen, sluipverkeer en parkeerproblemen.


"Deze week gaan we de beste en meest haalbare ideeën, die voortvloeiden uit het traject, in de praktijk uittesten", kondigt schepen van mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) aan. Zo werd er onder meer een haakse aansluiting gecreëerd op het kruispunt Nachtegalenstraat-De Stockheimlaan, een wegversmalling aangebracht op het kruispunt Regenbooglaan-Nachtegalenstraat en werden er in Kermt Noord een aantal 'Graag Traag' borden geplaatst. Op 10 oktober worden deze maatregelen geëvalueerd met de deelnemers van het LaMA-project. (BVDH)