Schuldbemiddelaar steelt van klanten

30 MAANDEN CEL GEVRAAGD VOOR VERDUISTEREN VAN 860.000 EURO

Advocaat P.R. op weg naar de rechtbank.
Foto Birger Vandael Advocaat P.R. op weg naar de rechtbank.
Jarenlang ging P.R. (51) als schuldbemiddelaar en curator met het geld van zijn cliënten lopen. In totaal gaat het om minstens 860.000 euro. Een leger van advocaten en tientallen burgerlijke partijen hadden gisteren in de rechtbank van Hasselt één vraag: "Waarom?" De beklaagde riskeert een celstraf van dertig maanden.

In de zomer van 2014 kwamen de zaakjes van de sjoemelende advocaat aan het licht. Door de rechtbank van koophandel met vervalste verslagen te misleiden en te laten uitschijnen dat gedupeerden minder activa hadden dan in werkelijkheid het geval was, kon hij jarenlang zijn gang gaan. P.R. werd geschorst door de balie Limburg, was een tijdlang arbeidsongeschikt en is na de nodige complicaties terug actief als notariaatbediende.


P.R. haalde twee aspecten aan die hun rol hebben gespeeld bij de aanzet tot het plegen van de feiten. "Rond de eeuwwisseling startte ik samen met een collega op kantoor. We behandelden samen de dossiers en dat ging een hele tijd goed. Helaas werd mijn collega ziek. Ik had het daar erg moeilijk mee en vanaf 2007 bleef ik weg op kantoor. Ik zocht geen hulp en bleef tegen beter weten in verder doen." Op 19 december 2008 overleed de collega in kwestie op amper 47-jarige leeftijd. "Daarna werd ik ook nog eens geconfronteerd met zijn dossiers, wat geen goed gedaan heeft aan het hele gebeuren."

Geen dure auto's

P.R. verwijst ook naar zijn persoonlijkheid als probleempunt. "Ik vertoon vaak uitstelgedrag en heb de neiging om dingen pas te laat en niet op de juiste manier te doen. Ook hier vroeg ik niet de hulp die nodig was. Het geld gebruikte ik zowel voor privé als voor mijn kantoor. Ik had geen dure auto's of een luxeleven." De man had evenwel drie onroerende goederen waarvan er nog twee van overblijven. "Met sommige partijen maakte ik al een afspraak om hen te voorzien in de schade. Ik kon 189.000 euro vrijmaken hiervoor."


De advocaten van de burgerlijke partijen waren niet mals voor hun ex-collega. "Hij heeft personen die in een kwetsbare positie zitten nog veel meer schade bezorgd. Bovendien toont hij weinig schuldinzicht. Hij blijft het maar hebben over zijn eigen problemen, in plaats van zijn excuses aan te bieden", klonk het onder meer. Ook de Limburgse orde van advocaten stelde zich burgerlijke partij en vroeg naast 1 euro moreel een materiële schadevergoeding voor de kosten die werden gemaakt om vervangers aan te duiden. Advocaat Luc Arnou stelde dat door P.R. de advocatuur met slijk is besmeurd. Raadsman Raf Verstraeten vroeg voor beklaagde een werkstraf, zodat hij de straf aan den lijve kan ondervinden. Het vonnis wordt uitgesproken op 22 juni.