PXL leert leerkrachten met LEGO spelen

Een leerkracht speelt LEGO met de leerlingen.
Foto Jerome Gielkens Een leerkracht speelt LEGO met de leerlingen.
Hogeschool PXL gaat leerkrachten leren met LEGO te spelen. Bedoeling is dat ze het beroemde Deense speelgoed in hun lessen verwerken want wie speelt en tegelijkertijd nadenkt, leert beter.

PXL richtte daarvoor speciaal een zogenaamde 'LEGO Education Innovation Studio' in. "Daar hebben we niet alleen heel veel verschillende vormen van de bekende blokjes liggen, maar ook aangepast lesmateriaal", zegt lector Jochen Didden. "Want onderzoek heeft aangetoond dat wie tegelijkertijd denkt én zijn handen gebruikt om iets te maken veel creatiever en probleemoplossend gaat werken. Dat willen we mee stimuleren in de klas en LEGO-blokjes zijn daar het ideale hulpmiddel voor. Jongeren lopen immers nog steeds niet warm voor techniek met als gevolg dat er minder hooggeschoolde technici te vinden zijn op de arbeidsmarkt. Maar in feite kan je LEGO integreren in alle vakken en leerjaren, van het basisonderwijs tot het secundair. Ook in pakweg taalvakken zoals Frans."


In de studio zullen opleidingen doorgaan maar kunnen leerlingen ook workshops krijgen. Om het project mogelijk te maken, heeft de hogeschool twee lectoren naar LEGO in Denemarken gestuurd. "Die hebben daar een grondige training ondergaan. Meer dan zomaar blokjes spelen", lacht Didden. (DMH)