MINA wordt LINA

MINA, het vertrouwde tijdschrift over Milieu en Natuur in Limburg, krijgt de nieuwe naam 'LINA' (Limburg Natuurlijk) en wordt meteen ook in een nieuw jasje gestoken. Ook de inhoud werd herzien, met zowel korte nieuwsstukken als diepgravende artikels en interessante interviews. Samen met een aantal digitale nieuwsbrieven, zal men inzetten op de communicatie van instanties als onder meer de Bosgroepen en de Regionale Landschappen.


"Met LINA willen we, samen met onze partners, de natuurpracht en -kracht van Limburg nog meer uitdragen en onze lezers informeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a). MINA werd negentien jaar geleden door de Provinciale dienst Milieu en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) opgericht. Het telde 10.000 abonnees.


Wil je LINA voortaan gratis in je brievenbus? Dan kan je je aanmelden via www.limburg.be/limburgnatuurlijk. (BVDH)