Limburgse Milieukoepel wil opnieuw vernietiging plannen Noord-Zuid

De Limburgse Milieukoepel heeft bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend om het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de aanleg van de Noord-Zuid (N74) in Houthalen-Helchteren te vernietigen. Daarmee loopt de definitieve aanleg van de verbinding tussen het noorden en het zuiden van Limburg opnieuw vertraging op.

De Vlaamse Regering besliste op 27 maart om het GRUP Noord-Zuid (N74) definitief vast te stellen en koos daarmee om de N74 als omleidingsweg rond Houthalen en Helchteren te realiseren. Maar de milieugroepen en enkele bewoners bleven het omleidingstracé aanvechten. Ze willen nog steeds een ondertunneling van het huidige traject dat door de dorpskernen van Houthalen en Helchteren loopt. De Raad van State had eerder op 29 maart 2013 het vorige GRUP, vastgesteld in 2011, en het bijhorende plan-MER, al vernietigd.


"We worden gesteund door omwonenden en een vereniging uit de omgeving van het omleidingstracé", zegt coördinator August Feyen van de Limburgse Milieukoepel.

Dezelfde fouten

"We hebben vastgesteld dat het GRUP van 27 maart 2015 quasi dezelfde fouten maakt als dat van 2011. Het houdt geen rekening met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), met de beschermde natuurgebieden, de Vlaamse Ecologische Netwerken (VEN) en de natuurreservaten. Opvallend is dat er ook een aantal technische fouten werden opgenomen in het plan-MER. Het VEN werd op de kaart ter hoogte van Helchteren-West plotseling anders afgebakend zodat de omleiding schijnbaar niet meer door VEN-gebied loopt."

Ondertunneling

De tegenstanders opteren voor een ondertunneling van de huidige N74. "Omleidingsweg zorgt voor meer verkeerslawaai, terwijl de tunnels net minder lawaai veroorzaken", beweert Feyen. "140 hectare open ruimte zal worden ingenomen worden. Er moet 1.500.000 m³ grond aangevoerd worden, terwijl voor de tunnel 550.000 m³ grond afgevoerd en verkocht kan worden. De bodemstructuur zoals valleigronden en de duinengordel zal aangetast en/of vernietigd worden. De negatieve effecten op fauna en flora zijn grote dan bij de tunnel."


Wie er uiteindelijk gelijk zal krijgen, is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, die het verzoekschrift grondig zal bestuderen. (JDSL)