Grootmoeder tegen man die dochter ombracht: “Weet je wel wat je mijn kleinkinderen hebt aangedaan?”

Het hof van assisen in Tongeren. Voorzitter Camille Liesens confronteerde beschuldigde Andy Olymph met de vaststellingen van de wetsartsen.
Mine Dalemans Het hof van assisen in Tongeren. Voorzitter Camille Liesens confronteerde beschuldigde Andy Olymph met de vaststellingen van de wetsartsen.
Andy Olymph (44) vertelde eerst dat hij zelf niet wist hoe hij zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27) op 28 december 2015 in haar Hasseltse flat doodstak. Nadat de wetsarts verduidelijkte dat het slachtoffer neerzat toen haar aanvaller haar vijfmaal stak in de schouder, de onderrug en de nek, gaf hij toch toe dat hij die dodelijke steken uitdeelde. De moeder van slachtoffer Naftaly, die nu voor haar 7-jarige dochtertjes zorgt, confronteerde Andy in tranen met zijn daden. “Besef je wel wat je die meiden hebt aangedaan? Ze zagen je als een vader.”

Wetsarts professor dokter Wim Van de Voorde beschreef de letsels van het slachtoffer. Twee ondiepe steekletsels in de schouder, een diepe steek in de onderrug en twee steekwonden in de nek, waarbij de linker grote halsader doorgesneden werd. “Het slachtoffer heeft zich actief verweerd,” benadrukte hij. “Uit de afweerletsels op haar handen blijkt dat ze naar het mes gegrepen heeft om zich te beschermen.”  De jonge mama, die 8 weken zwanger was, overleed kort na de steekwonden in de nek. Op aandringen van voorzitter Liesens herinnerde Olymph zich iets meer over zijn daden. Al bleef hij, in tegenstelling tot de bevindingen van de wetsarts, wel spreken over een gevecht. “Ja, ze heeft die messteken zeker door mij gekregen,” gaf hij toe. “Ze kan het zelf niet gedaan hebben. Het was niet mijn bedoeling en ik ben ook niet eerst met het mes begonnen.”

Opgeblazen zelfbeeld

Met zijn persoonlijkheid valt het Andy Olymph ook zeer moeilijk om dingen toe te geven die zijn opgeblazen zelfbeeld niet ten goede komen. Psycholoog Renaat Matteus beschreef de Surinamer als een egocentrische man, die impulsief kan reageren als hij in stresssituaties komt. “Hij vertoont een duidelijke tendens tot leugenachtigheid. Hij kan zich moeilijk beheersen als hij in nauwe schoentjes komt. Hij heeft een verhoogde gevoeligheid voor krenking en een verlaagd frustratiegehalte wat tot agressief gedrag kan leiden.” De aanwezigheid van vriend Gilly in het leven van Naftaly Gorré was er voor Andy dan ook te veel aan. Jaloersheid en achterdocht waren de rechtstreekse aanleiding voor de feiten. “Vindt u niet dat een vrouw binnen een relatie zelf mag beslissen hoe zij haar leven wil leiden,” vroeg de voorzitter aan Olymph. “Feitelijk wel, maar ik vond die Gilly gewoon een leugenaar en een oplichter.” De beschuldigde stelde zich ook luidop de vraag of de bevindingen van de gerechtspsycholoog eigenlijk wel klopten. Want die vragenlijsten had hij misschien gewoon fout ingevuld omdat hij in een benarde situatie zat in de gevangenis.

De kinderen moeten nu opgroeien zonder moeder en zonder vader, heb je daar wel eens aan gedacht?

Grootmoeder tegen Andy Olymph, die terechtstaat voor de moord op haar dochter

Moeder slachtoffer getuigt

M. (48), de moeder van slachtoffer Naftaly Gorré, alarmeerde de politie toen haar dochter haar jonge tweeling van vier jaar zoals afgesproken niet bij haar kwam ophalen op 28 december 2015. Naftaly had haar moeder, die zelf nog was tussengekomen in een zware ruzie tussen haar dochter en Andy, op tweede kerstdag nog verteld dat ze definitief een punt wilde zetten achter de relatie met Andy Olymph. Want hij maakte haar lichamelijk en geestelijk kapot en sloeg haar regelmatig. Haar verleden moest ze vergeten, haar passie voor muziek ook. Moeder M. stond erbij toen de politie de deur van de Hasseltse flat van Naftaly inbeukte. “Ik mocht niet binnen gaan maar ik zag van in de deuropening die vingerafdrukken met bloed en toen wist ik het. Mijn kind was overleden. Ik dacht: toch niet met een mes,….” getuigde moeder M. moedig in een ijzig stille assisenzaal. Sinds de feiten zorgt de 48-jarige grootmoeder voor de twee dochtertjes van Naftaly, die nu zeven jaar oud zijn. “Voor die meiden vind ik het zo erg,” snikte M. “Wat zij hebben moeten meemaken. Die angst, het niet kunnen slapen, de enge dromen, de behandeling bij een psychiater, dat was heel zwaar.” M. keek Andy Olymph (44), die haar dochter doodstak, recht in de ogen. “Ze waren nog zo jong en hebben jou beschouwd als hun vader. Nu moeten ze opgroeien zonder moeder en zonder vader. Heb je daar wel eens aan gedacht?” Beschuldigde Andy Olymph keek de moeder van het slachtoffer vanuit zijn rolstoel emotieloos aan en gaf geen krimp.

Vergeven maar nooit vergeten

Toen de vader van Naftaly even later getuigde, kreeg Olymph het wel moeilijk. Vader R. (54) beschreef zijn dochter als positief, eerlijk, oprecht en enorm zorgzaam. Hij had een slecht gevoel bij de relatie met  de gewelddadige Andy en had zijn dochter ook meermaals aangeraden om te breken met hem en dicht bij haar familie te blijven. “Ik weet dat je een goede relatie had met je dochter,” sprak Olymph vader R. toe. “Het spijt me heel erg. Als je me kent weet je dat ik nooit van plan was om dit te doen. Ik zal mijn verdiende loon krijgen maar ik hoop dat je me ooit kan vergeven.” Vader R. sloot af. “Bij deze vergeef ik je, maar vergeten zal ik dit nooit.”

Lees meer hier