Gedeputeerde: "Laat het water in de beken"

Momenteel staat er door de aanhoudende droogte maar weinig water in de meeste Limburgse beken, kleine waterlopen en greppels. Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove (sp.a) vraagt uitdrukkelijk om het water in de beken te houden.

"Zo kan het weinige water dat nog doorheen de beekjes en grachten stroomt specifiek ten goede komen van de vissen, waterdiertjes en -planten waar het levensbelangrijk voor is. Water 'ont'nemen van de beek om gazons te besproeien, bloemen en planten te bewateren, is momenteel ongepast en onaanvaardbaar. De toezichters van de Dienst Water en Domeinen van de Provincie Limburg zullen daar dezer dagen extra op letten en er desgevallend de (Lim)burgers over aanspreken." Momenteel staat de actuele droogtetoestand op waakniveau (geel). De stand van zaken en meer informatie hierover is op te volgen via Waterinfo.be en op de internetpagina van de Vlaamse droogtecommissie. "Uiteraard moet ook het water dat uit de kraan vloeit niet verkwist worden. Zeker in deze droogteperiode wordt auto's wassen en privé-zwembaden (bij)vullen best even achterwege gelaten", zegt Vandenhove verder nog. "Geef daarnaast ook het regenwater, als het (weer) regent, de kans om te infiltreren in de bodem." (BVDH)