Eierfarm mag wél uitbreiden naar 120.000 kippen

Legkippenbedrijf Eierfarm mag toch het aantal kippen uitbreiden naar 120.000. Nadat in juni 2017 werd besloten door de provincie om geen milieuvergunning te geven, ging Eierfarm in beroep. Minister Joke Schauvliege (CD&V) gaf het bedrijf nu gelijk. De gemeente beraadt zich over verdere acties.

Eierfarm Van Eijk wil het aantal legkippen in het bedrijf uitbreiden van 60.000 naar 120.000 exemplaren. Verder wil het ook een nieuwe stal bouwen en de eierenopslagcapaciteit uitbreiden. Het college van burgemeester en schepenen gaf een ongunstig advies wegens de impact op de omgeving, de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico's voor de omwonenden en de onvoldoende garanties op risicobeperking voor hinder en externe veiligheid. Bij de buurtbewoners werden geurhinder, geluidsoverlast en vliegen als de belangrijkste problemen beschreven. Er werden dan ook 24 bezwaren ingediend, waarvan één door een advocaat namens 99 buurtbewoners.


De deputatie volgde de gemeente, maar na beroep brachten andere milieu-instanties hun advies uit. De minister lijkt gerustgesteld door de gunstige adviezen van deze milieu-instanties en de administratie, waarna ze de vergunning voor de uitbreiding op 15 januari heeft verleend. "Als gemeente zijn we er allerminst gerust op dat de impact van een uitbreiding van dermate grootte zo gering gaat zijn als er geschat wordt", aldus Theo Martens (HE), schepen voor Leefmilieu. "Het gemeentebestuur gaat advies inwinnen bij advocaten die gespecialiseerd zijn in deze materie."