Digitaal inschrijfsysteem voor kinderopvang

De buitenschoolse opvang van de stad Hasselt, die verspreid is over meer dan tien locaties in de stad, gaat digitaal vanaf 1 januari 2018. Een nieuw online inschrijvingsprogramma vervangt de vroegere (papieren) werking en biedt tal van voordelen aan zowel de dienst Kinderopvang als de ouders. Die kunnen hun kinderen met hun pc, tablet of smartphone online inschrijven. "Door deze extra service en de hogere transparantie zal de Buitenschoolse Opvang van de stad Hasselt ouders nog beter kunnen ondersteunen om werk en gezin kwaliteitsvol te combineren", vertelt burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) tevreden. Net als meer dan vijftig Vlaamse gemeenten werkt de stad voor de digitale werking met I-School. Alle ouders krijgen binnenkort een infofolder met alle informatie en vragen kunnen gesteld worden tijdens een vragenuurtje of via buitenschoolseopvang@hasselt.be. (BVDH)