Amper 5% visverloven gecontroleerd

In Limburg werden in 2016 amper 409 visverloven gecontroleerd, terwijl er 7.643 visverloven werden uitgereikt. Slechts 5,4 procent werd dus gecontroleerd, wat onder het Vlaamse gemiddelde van 6,3 procent ligt. "Er is veel te weinig handhaving in ons land, dat blijf ik graag herhalen", reageert gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a). "Dat geldt voor alle beleidsdomeinen, ook de natuur. Het heeft maar zin om wetten en decreten te maken als er eveneens voldoende controle is. Daar moeten dus voldoende mensen voor worden voorzien vanuit de overheid. Binnen een welbepaald omschreven kader kunnen aanvullend eventueel echte vrijwilligers ingeschakeld worden, zoals stewards van visvereniging VZW De Maaskei in Dilsen-Stokkem en stewards van visvereniging Verenigde Vissers Schulens Meer VZW aan het Schulens Meer. Zij moeten wel degelijk aanvullend zijn en geen taken uitvoeren in de plaats van ambtenaren en/of politiemensen. Ook kan er gedacht worden aan het inzetten van bijzondere veldwachters." (BVDH)