"Verhalen over 'commerçanten' mogen niet verloren gaan"

JEAN-PAUL LAMBRICHTS VEREEUWIGT VERDWENEN HANDELSZAKEN IN BOEK

Auteur Jean-Paul Lambrichts.
Foto Tony Van Galen Auteur Jean-Paul Lambrichts.
Jean-Paul Lambrichts lijkt Wim Sonneveld die bij het zien van een ansichtkaart terugdenkt aan het dorp van weleer. Jean-Paul heeft geen ansichtkaart, maar foto's en schreef geen liedje, maar een boek van 256 pagina's. 'Maison fondée en ... / Huis gesticht in ...' vertelt de avonturen van memorabele handelaars die verdwenen zijn. "Als ik deze verhalen niet vereeuwig, zijn ze voor altijd verloren."

De Hasseltse schrijver is niet aan zijn proefstuk toe. "Alles is begonnen met een in boekjesvorm uitgegeven zoektocht naar verdwenen cafés. Zo kwam ik bij de thematiek van de cinema's en theaters van weleer terecht. Het kermisverhaal dat hierop volgde, was een uitloper van de expo en het boek rond de cinema's en theaters is er gekomen in samenwerking met Mieke Strauven van het stadsarchief. Vervolgens raakte ik geboeid door handelszaken. Ik had tientallen gesprekken met de 'commerçanten' van weleer (aan huis of in rusthuizen, red.) of met hun nazaten. In mijn boek belicht ik de verhalen van zeventig families. En ik heb al voldoende materiaal voor een tweede boek in het najaar van 2018."


Het uitgangspunt voor zijn werk is Hasselt van 1918 tot 2018. "Ik neem de winkels van toen onder de loep en ga kijken wat er nu van geworden is. Per straat neem ik de lezer mee door de geschiedenis van de stad en beginnen doe ik in de stationsbuurt. Op elke pagina schuilt een flinke brok nostalgie."

Eind oktober

Eind oktober wil Lambrichts zijn boek aan de man brengen. Via voorintekening kost het werk 29,95 euro, nadien kost het 3 euro meer.


Voorintekenen kan met het overschrijven van 5 euro op het rekeningnummer BE46 0017 7658 7736. Voor Het Laatste Nieuws geeft de schrijver al een kleine inkijk in zijn boek.