"Een hele biotoop wordt vernield"

200 HANDTEKENINGEN EN BUURTPROTEST TEGEN BOMENKAP KIEWITDREEF

Het buurtcomité van Kiewit voert actie om de bomenkap aan de Kiewitreef te verhinderen.
Foto Mine Dalemans Het buurtcomité van Kiewit voert actie om de bomenkap aan de Kiewitreef te verhinderen.
Het buurtcomité van Kiewit heeft gisteren een protestactie gevoerd tegen de geplande bomenkap aan de Kiewitdreef. De Stad Hasselt wil er immers over een strook van vijf meter Amerikaanse eiken kappen en verder op een terrein van 50 are ook nog 27 zomereiken en 46 Amerikaanse eiken neerhalen.

De kapvergunning werd uitgereikt op 11 augustus 2016. Pas op 5 september 2017 werden de buurtbewoners naar eigen zeggen ingelicht. Op die manier was het voor hen onmogelijk om nog verzet aan te tekenen. Inmiddels werden al vier bomen uit veiligheidsoverweging gekapt, vijf bomen kregen de status 'nader onderzoek op hoogte noodzakelijk', 21 bomen hadden de status 'snoeimaatregelen nemen' en 47 bomen kregen 'geen veiligheidsrisico' als extra uitleg. Daarnaast wordt er dus ook vijf meter bos extra gerooid.


De buurtbewoners pikken dit niet zomaar en stellen zich ernstig vragen bij de manier waarop deze beslissingen genomen worden. Een petitie leverde al 200 handtekeningen op en tijdens de actie werden gisteren witte lintjes en kindertekeningen opgehangen aan de bomen. Amerikaanse vlaggen verwezen naar de Amerikaanse eiken. "Op die manier willen we duidelijk maken aan de hele buurt dat we tegen de kap zijn", oppert Knuts.

Vleermuizen en eekhoorntjes

De protestvoerders nemen het ook niet dat het stadsbestuur misbruik maakt van de pukkelpopstorm om een kap te verantwoorden. "Wij willen de maatschappij bewust maken van een trend die zich de laatste jaren overal begint door te zetten. Hoe gelijkaardige, kortzichtige visies van enkele personen of besturen complete natuurgebieden vernielen. De Kiewitdreef is een dreef die haar eigenheid ontleent aan haar natuurlijk karakter. Als buurtbewoner zien wij elke dag hoe dit een perfecte biotoop is. Wanneer je dan één element weghaalt, verstoor je daarmee automatisch de harmonie binnen het geheel. Zo zullen de vleermuizen en eekhoorns verdwijnen in de dreef en ook voor de mens zijn er gevolgen," aldus buurtbewoonster Els Graindor.


In een nieuw project zullen alle oude bomen vervangen worden door jonge boompjes die netjes op één rij staan en een echte dreef zullen vormen. "Wij vragen ons af waar een bestuur het alleenrecht vandaan haalt om te bepalen dat je gezonde bomen zomaar kan kappen gewoon omdat je als mens een rechte dreef wil. Bovendien stellen wij ons vragen bij natuurverenigingen die zelf overgegaan zijn naar 'beheren en beheersen van de natuur' én die gesubsidieerd worden door de stad", klinkt het bij de initiatiefnemers, daarin gesteund door Leven voor Natuur.


Voorlopig is het voor de buurt dus afwachten tot donderdag. Het nieuwe rapport op basis van de onafhankelijke expertise zal duidelijk maken hoe het verder moet met de Kiewitdreef.