Omstreden gebedshuis voor moslims weer vergund

De stad Harelbeke kent de vzw Bader een stedenbouwkundige vergunning toe om voor de moslimgemeenschap een gebedshuis in te richten in een leegstaande villa in de Kortrijksesteenweg (N43). Een door enkele tientallen handelaars en buurtbewoners ondertekend bezwaarschrift werd ongegrond verklaard.


Bader trok zelf een eerdere vergunning in omdat het dossier niet genoeg gestoffeerd was. Zo bleek na een eerder beroep van buurtbewoners en handelaars bij de provincie. De vzw diende vervolgens een meer gedetailleerde aanvraag in. Met succes, want het stadsbestuur kende nu een nieuwe stedenbouwkundige vergunning toe. Nochtans past volgens handelaars en omwonenden het gebedshuis niet in de Kortrijksesteenweg, vooral omdat er nu al te weinig parkeerplaatsen zouden zijn op de belangrijke toegangsweg. Maar dat ontkracht schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen). "Het gebedshuis krijgt 33 plaatsen om te parkeren, weg van de steenweg", zegt hij. "Veel beter dan hun locatie vlakbij café The Comix, waar ze geen eigen parkeerplaatsen hebben." De villa biedt ook plaats voor culturele activiteiten zoals lessen Arabisch en Nederlands, teken- en knutselklassen en ruimte voor ontmoeting tussen moslims en anderen, onder meer tijdens het spelen van een gezelschapsspel. Er zullen tijdens weekdagen wellicht maximum 5 tot 25 personen in de villa aanwezig zijn. Op vrijdag, tijdens het gebed, kan dat tot 80 personen oplopen. De moslims kunnen niet meteen het gebouw inrichten. Want het lijkt er op dat buurtbewoners en handelaars opnieuw in beroep gaan bij de provincie. Het is dan aan de deputatie om te oordelen over deze stedenbouwkundige vergunning. (LPS)